Collectief Inkoop Platform
Gouda - De Kolk fase 1
De Kolk is het eerste project in ontwikkeling in Westergouwe-III. Een leuke, levendige buurt met een gevarieerd woningaanbod met in de eerste 2 fasen 101 woningen. De verkoop van De Kolk Fase 1 is inmiddels gestart.

Een woonomgeving waar mensen zich gezond, gelukkig en verbonden voelen, nu en in de toekomst. Dat is waar het om draait in de Kolk. Bij de ontwikkeling van deze buurt, met diverse type woningen, besteden we daarom extra veel aandacht aan onderwerpen als ecologie, veiligheid en sociale interactie. Het past in ons streven om kleurrijke en klimaatvriendelijke woonmilieus te creëren. Allemaal vanuit de overtuiging dat een duurzame projectbenadering tot duurzaam woongenot leidt.


Een woonomgeving waar mensen zich gezond, gelukkig en verbonden voelen, nu en in de toekomst. Dat is waar het om draait in de Kolk. Bij de ontwikkeling van deze buurt, met diverse type woningen, besteden we daarom extra veel aandacht aan onderwerpen als ecologie, veiligheid en sociale interactie. Het past in ons streven om kleurrijke en klimaatvriendelijke woonmilieus te creëren. Allemaal vanuit de overtuiging dat een duurzame projectbenadering tot duurzaam woongenot leidt.

Klantervaringen